Challenges Redesign the Netherlands

 

Hack Nederland mooier en beter
Steek ergens in Nederland een schop in de grond en voor je het weet wordt die vraag gesteld. We zijn zuinig op ons land en dat moet ook wel. We leven met heel veel mensen in een kleine ruimte.

Nieuwe wet, nieuwe technologie
We hebben in ons land 26 wetten waarin alles is geregeld over bouwen, milieu, water, natuur. Zo veel wetten, dat heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld een doolhof voor burgers en bedrijven die willen meebeslissen over hoe we ons land inrichten. Vandaar dat er gewerkt wordt aan nog maar 1 nieuwe Omgevingswet, die rond 2020 moet ingaan. Dit moet er o.a. toe leiden dat plannen voor o.a. nieuwbouw en aanleg van natuur beter op elkaar worden afgestemd. Een ander doel: er moet meer ruimte komen voor particuliere ideeën. Meer samenspel dus tussen burgers, bedrijven, gemeenten en waterschappen. Dan moet je wel een gezamenlijk ‘speelveld’ hebben. Dat kun jij helpen bouwen, tijdens de 3e Hackathon Omgevingswet. Check ook deze video

 


Net als tijdens de 1e en de 2e Hackathon Omgevingswet gaan teams van heel verschillende samenstelling aan de gang. Data-analisten, designers, UX-experts, software-specialisten. Je gaat aan de slag met een aantal concrete praktijkcases. Je krijgt een aantal data-sets als bouwsteen voor jouw oplossing.  Je kunt sparren met specialisten in ruimtelijke ordening. De beste oplossingen nemen we mee in de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Dat wordt het digitale fundament van de nieuwe Omgevingswet. Je helpt dus mee om Nederland vorm te geven, met inbreng van iedere inwoner. Om de teams een duwtje in de goede richting te geven worden Challenges aangereikt. Deze Challenges komen uit het maatschappelijke speelveld. Een vakkundige jury bepaalt de winnaar.