Wat is het Challenge Masters Programma? En hoe werkt het?

We bieden u een vernieuwende vorm (online contest) aan om ideeën voor uw business kansen te verzamelen en om te zetten naar nieuwe stappen in het New Business Development Programma. Leidend principe is dat zoveel mogelijk innovators gemobiliseerd worden om online een idee in te zenden. We hebben een modern online communicatieplatform (tijd en plaats onafhankelijk!) met filmpjes, links naar relevante informatie en bijvoorbeeld een webinar. Parallel aan de communicatie over deze contest organiseren wij een informatiesessie. Na ontvangst en screenen van de digitaal ingestuurde ideeën krijgt de indiener de mogelijkheid om onder begeleiding van professionals en met hulp van studenten te werken aan zijn inzending. Het idee wordt verrijkt tot een concept. De jury bepaalt welke concepten kansrijk zijn. Visueel: het proces Het proces Het proces bestaat uit vier stappen. Elke stap kent een selectiemoment.

Stap 1: Challenge beschrijving en publicatie Deze stap bestaat uit het vaststellen van de challengeopzet en het publiceren van alle relevante informatie op het communicatieplatform. In deze fase is het belangrijk dat er domeinkennis overgebracht wordt. Verschillende instrumenten kunnen daarvoor ingezet worden. Denk aan studiedocumenten, links naar achtergrondkennis, filmpjes of een webinar.

Stap 2: Inzending ideeën Potentiele deelnemers worden uitgenodigd om een eerste idee in te sturen (max 1 A4). Uit deze inzendingen worden een aantal kansrijke ideeën geselecteerd door de opdrachtgever in samenwerking met de opdrachtnemer. De geselecteerde inzenders worden uitgenodigd om aan een challenge mee te doen. De ideeën van de deelnemers worden getoetst en verrijkt. Er worden teams geformeerd waarbij een mix van competenties (probleemverkenning - ideegeneratie –solution modeling – storytelling) een randvoorwaarde is. De organisatie ziet toe op deze mix door bij de inschrijving een aantal kenmerken van de deelnemer te registreren. Professionals begeleiden de teams. Mogelijk onderdeel van de 1-daagse challenge is een selectie van de deelnemers voor de volgende ronde (stap 4).

Stap 3: Jurering Deze jurering vindt plaats tijdens de challenge 1-daagse. In overleg met de opdrachtgever bepalen we hoeveel deelnemers zich aan de jury mogen presenteren. De jury bepaalt welke deelnemers tot de winnaars behoren.

Stap 4: New Business Development Programma De oplossingsrichtingen uit stap 2 vormen het vertrekpunt voor het New Business Development Programma. Marktvalidatie, doorontwikkeling en implementatie zijn de trefwoorden in dit proces.