Community ChallengeDe kunst van verbinding

Challenge summary

Aantal inschrijvingen: 22
Open vanaf: 11 februari 2019
Deadline: 29 maart 2019
Prijs: € 5.000,- consultancy uren en totaal € 1.500,- prijzengeld
Deelnemen

Waarom deze challenge?

Soms lukt het senioren niet om een sociaal netwerk te vormen en te onderhouden. Dan ligt eenzaamheid op de loer. We zorgen er graag voor dat zoveel mogelijk senioren anderen blijven ontmoeten, actief blijven in het verenigings- en sportleven, enzovoorts.

De gemeente doet nu mee aan het project ‘Age Friendly Cultural City’ (leeftijdsvriendelijke culturele stad). Dit is een project van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel is dat senioren aan kunst- en cultuuractiviteiten meedoen, zoals dans en toneel. Uw ideeën hiervoor zijn welkom en nodig.

Voor wie bedenk je het idee?

Jouw idee is in eerste instantie bedoeld voor de doelgroep senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Welke vraag hebben we aan jou?

Welk idee heb jij om eenzaamheid onder senioren te voorkomen of te verminderen? Onderdeel van je idee is senioren te stimuleren actief mee te doen aan activiteiten met betrekking tot kunst- en cultuur.  

Wie kunnen er indienen?

Iedereen kan indienen. Of je nu een bewoner, professionals, bedrijf, organisatie of zzp'er bent. Het zou mooi zijn als er een voorstel komt vanuit een samenwerking van deze partijen.

Stap 1: Inzending ideeën “de kunst van verbinding”

Presenteer je idee op maximaal 1 A4. Deskundigen selecteren tien kansrijke ideeën. We nodigen de geselecteerde inzenders uit voor zogenaamde ‘upgradesessies’. Hier kun je je idee laten toetsen en eventueel verder verbeteren. Ook kijken we naar de organisatiekracht van de indiener. Na deze sessies kiezen we vijf deelnemers die aan het 1-daagse challenge event mee mogen doen. Professionals begeleiden de deelnemers aangevuld met andere expertises. Doel van de 1-daagse challenge is het vertalen van het idee naar een plan voor de uitvoering. Met informatie over financiële dekking, samenwerkingspartners, positionering en onderbouwd business model.  

Stap 2: De vakjury kiest drie winnaars

In mei buigt de vakjury zich over de vijf concepten. De vakjury bepaalt de drie winnaars en worden uitgenodigd voor een coachingstraject (stap 3). Tijdens de slotmanifestatie op 27 juni in ’s-Hertogenbosch presenteren ze hun plannen. 

Stap 3: Begeleiding drie winnaars

De drie winnaars krijgen daarna nog vierentwintig weken drie uur per week begeleiding. Het doel is om zo dicht mogelijk bij het moment van uitvoering te komen. 

Film Goede buren en het Goede Gesprek: 1 april

Op maandag 1 april 2019 draait de Verkadefabriek de documentaire ‘Goede Buren’. Goede Buren was een publieksfavoriet op IDFA, waar de film in november 2018 in première ging. De documentaire gaat over eenzaamheid.

Na de film organiseert de gemeente ''s-Hertogenbosch het ‘Goede Gesprek’. Een nagesprek over de film en de aanpak van eenzaamheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierbij is wethouder Van Olden van aanwezig. 

Onder de inzenders van een idee voor de challenge de Kunst van Verbinding verloten wij één van de tien toegangskaarten.  

Geplaatst op: 18 Mar 2019

Mini-hackathon bij KW1C: 26 maart

Op dinsdag 26 maart gaan docenten van KW1C vanaf 16 uur met elkaar ideeen bedenken voor de challenge de kunst van verbinding. De organisatie is daarbij aanwezig. 

Geplaatst op: 15 Mar 2019

Infosessie Babel (v/h De Muzerije): 20 maart

Wil je meer weten over de challenge of wil je je idee toetsten kom dan op woensdag 20 maart naar Babel (v/h De Muzerije).  

Vanaf 20.00 uur is de organisatie van de Kunst van Verbinding aanwezig.

Meld eventueel even dat je komt door een email te sturen naar info@dekunstvanverbinding.nl.   

Geplaatst op: 14 Mar 2019

Informatiesessie 26 februari 2019

Op dinsdag 26 februari organiseren we een informatiesessie over de challenge. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het onderwerp kom dan langs. De praktische gegevens:

Inloop:   19.30 uur 
Start:      20.00 uur
- Inleiding 'Eenzaamheid in de samenleving' door Dr. Hans van Dartel
- Inspiratiesessie door Marianne van Heeswijk, kunstenaar
- Informatie over de Kunst van Verbinding en gelegenheid tot stellen van vragen.   
Einde:    21.30 uur 
Locatie:  De Muzerije (Babel), Hinthamerstraat 74, 's-Hertogenbosch 

Aanmelden informatiebijeenkomst: 
Stuur een email naar info@dekunstvanverbinding.nl 

Geplaatst op: 14 Mar 2019

Domein senioren en eenzaamheid

Heb je vragen over het onderwerp “senioren en eenzaamheid” of het project Age Friendly Cultural Cities, neem dan contact op met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Stuur hiervoor een e-mail naar eenzaamheid@s-hertogenbosch.nl

Challenge

Heb je vragen over deelname aan de challenge, neem dan contact op met New Business Creators, organisator van de challenge,  info@dekunstvanverbinding.nl of bel naar 085-876 99 71

Inleiding

De planning loopt tot en met eind oktober. Het doel van de challenge is om een aantal ideeën echt te gaan realiseren. Daarom besteden we veel aandacht aan de mogelijkheden om jouw idee succesvol verder te brengen. Met jou en andere experts. Noteer onderstaande data in je agenda.

Planning

Start inschrijvingen 11 februari 2019
Informatiesessie 26 februari 2019
Deadline indienen ideeën 29 maart 2019 om 22:00 uur
Upgradetraject start begin april 2019
Challenge 1-daagse 24 mei 2019
Presentatie aan jury mei 2019 (datum volgt)
Slotmanifestatie 27 juni 2019
Coachingstraject t/m 30 oktober 2019

Inleiding

Bij een wedstrijd horen ook spelregels. Er zijn verschillende rondes en elke keer bepalen we met vakjuryleden en experts wie er door mogen. Om je een beeld te geven van deze rondes en hoeveel ideeën erdoor gaan zetten we die hier alvast op een rijtje.

Ronde 1: uit alle inzendingen selecteren we tien ideeën
Ronde 2: van de tien ideeën uit ronde 1 maken we een top vijf
Ronde 3: uit deze top vijf volgen de drie winnaars  

Wil je een idee indienen? Lees dan onderstaande ook nog even goed door.   

Criteria

We verwachten leuke en diverse ideeën te ontvangen. Hoe bepalen we dan met welke we doorgaan naar de upgradesessies? Alle ideeën toetsen we op basis van de volgende criteria:

o is het idee realistisch en uitvoerbaar in de gemeente ‘s-Hertogenbosch?
o is er draagvlak en draagkracht voor te vinden?
o sluit het idee aan bij de vraagstelling?
o is het innovatief?
o bestaat het nog niet in de gemeente ‘s-Hertogenbosch?  

Wedstrijdreglement

We hebben alle spelregels nog een keer voor je op een rij gezet. Lees deze door voordat je het idee indient. We vragen je namelijk bij het uploaden van je idee om akkoord te gaan met het wedstrijdreglement.

PDF document: Westrijdreglement